Lege-oharra

INFORMAZIOAREN GIZARTEKO ZERBITZUEN LEGEA (ISL)

INVERSIONES ETXEKOAK, S.L., webgunearen arduraduna (www.asadorolivi.com), aurrerantzean ARDURADUNA, erabiltzaileen eskura jartzen du dokumentu hau, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean (LSSICE) xedatutako betebeharrak betetzeko, eta webgunearen erabiltzaile guztiei erabilera-baldintzen berri emateko.

Webgune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzailearen eginkizuna, eta konpromisoa hartzen du hemen ezarritako xedapenak zorrotz bete eta betetzeko, bai eta aplikagarri den beste edozein lege-xedapen betetzeko ere.

INVERSIONES ETXEKOAK SLk eskubidea izango du webgunean ager daitekeen edozein informazio-mota aldatzeko, betebehar horien berri aurrez emateko edo erabiltzaileei jakinarazteko betebeharrik gabe, eta nahikotzat joko da webgunean argitaratzea.

Identifikazio-datuak

 • Izena: INVERSIONES ETXEKOAK, S.L.
 • IFK: B20716023
 • Helbide soziala: Usurbil, Barrio Kalezar, 39
 • Posta elektronikoa:  indhos@indhos.es
 • Telefonoa: 943 37 70 55

Xedea

Webgunearen bidez, gure produktu eta zerbitzuei buruzko informazioa eskuratzeko aukera ematen diegu erabiltzaileei

Pribatutasuna eta datuen tratamendua

Ez da bermatzen webguneko elementu eta informazioetara etengabe sartzea, horiek behar bezala ikustea, deskargatzea edo erabiltzea, baldin eta elementu eta informazio horiek kontroletik kanpo dauden faktore edo inguruabarrengatik eragotzi, zaildu edo eten badaitezke.
Ez du erantzukizunik izango eskainitako eduki edo informazioetara sartzearen ondorioz har daitezkeen erabakien gainean.
Zerbitzua eten ahal izango da, edo Erabiltzailearekiko harremana berehala ebatzi, Web Gunea edo bertan eskaintzen den edozein zerbitzu Erabilera Baldintza Orokor hauen aurkakoa dela hautematen bada.
Ez da erantzukizunik izango webgunearen erabileraren ondoriozko kalte-galerengatik, galerengatik, erreklamazioengatik edo gastuengatik.
Kalte horiek sor ditzaketen edukiak ahalik eta lasterren ezabatzeko erantzukizuna baino ez du izango, betiere hala jakinarazten bada. Bereziki, honako hauek ez dute erantzukizunik izango, besteak beste:

 1. Sistema elektronikoaren funtzionamenduaren interferentziak, etenaldiak, hutsegiteak, omisioak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo deskonexioak, telekomunikazio-linea eta -sareetako gabeziek, gainkargek eta akatsek edo enpresaren kontroletik kanpoko beste edozein arrazoik eragindakoak.
 2. Esku-sartze bidegabeak, edozein motatako programa gaiztoak erabiliz eta edozein komunikabideren bidez, hala nola birus informatikoak edo beste edozein.
 3. Webgunearen abusu desegokia edo desegokia.
 4. Nabigatzailearen funtzionamendu txarrak edo haren bertsio eguneratu gabeak erabiltzeak eragindako segurtasun- edo nabigazio-akatsak. Web gunearen administratzaileak beretzat gordetzen du web gunean dagoen edozein eduki edo informazio osorik edo zati batean kentzeko eskubidea.

Enpresak ez du inolako erantzukizunik izango Web Gunearen erabiltzaileek askatasunez erabiltzeko zerbitzuak gaizki erabiltzeagatik sor daitezkeen kalte-galerengatik. Era berean, salbuetsita geratzen da datuak biltzeko formularioen ondorioz jaso daitezkeen eduki eta informazioengatiko erantzukizunetatik, eta horiek kontsulta- eta zalantza-zerbitzuak emateko baino ez dira izango. Bestalde, zerbitzu horiek modu ez-zilegian edo desegokian erabiltzeagatik kalte-galerak sortuz gero, Erabiltzailea erreklamatu ahal izango da eragindako kalte-galerengatik.
Enpresa kalterik gabe mantenduko duzu webgunera sartzearen edo hura erabiltzearen ondorioz hirugarrenek egindako erreklamazio, ekintza edo demandek eragindako kalte-galeren aurrean. Era berean, kalte-galerak ordaindu beharko dituzu, baldin eta kalte-galera horiek sortzen badira datuak biltzeko edo ateratzeko erabiltzen dituzun edo web gunearen funtzionamenduari arrazoirik gabeko karga ezartzen dion beste edozein jarduketatatik edo antzeko tresnetatik.

Jabetza intelektualari buruzko arauak

Zer babesten da?
Izena: INVERSIONES ETXEKOAK, S.L. da Web Gune hau osatzen duten eduki eta elementuen titularra (iturburu-kodeak, testuak, edukitzailearen irudiak eta edukia, diseinua, logoak, programa informatikoak, animazioak, datu-baseak, izen komertziala edo zeinu bereizgarria, soinuak eta Web Guneko orrietako gainerako elementu grafikoak edo soinuak). Zerrenda hori ez da itxia, adibide bat baizik, eta elementu horiek behar bezala babestuta daude, Jabetza Intelektualari eta Industrialari buruzko araudiaren arabera.

Zer erabilera egin dezake Erabiltzaileak?
Erabiltzailea behartuta dago edukiak arduraz eta zuzen erabiltzera, legearen, moralaren eta ordena publikoaren arabera. Izena: INVERSIONES ETXEKOAK, S.L.k baimena ematen die erabiltzaileei webgune honetan dagoen informazioa ikusteko, bai eta erreprodukzio pribatuak egiteko ere (deskargatzeko eta biltegiratzeko jarduera soila beren sistema informatikoetan), erabilera pertsonalerako.

Informazioa kazetaritza-helburuetarako erabiltzen bada.
Baimena ematen dugu gure informazioa kazetaritza-helburuetarako erabiltzeko, eta hedabideak gonbidatzen ditugu argitaratu nahi den edozein informazio mota egiaztatzera. Eskatzen dizuegu edukiaren osotasuna errespetatzeko eta jatorrizko iturria INVERSIONES ETXEKOAK SL SLren webgune hau izan dela identifikatzeko.

Debekatutako jarduerak.
Aurreko paragrafoan berariaz ezarritako helburuetatik kanpo, debekatuta dago webgunearen edukia erabiltzea hirugarrenei banatzeko, aldatzeko edo lagatzeko, bai eta erreproduzitzeko, eraldatzeko edo komunikazio publikoa egiteko ere, edozein bitarteko eta teknologia erabiliz.

Gure baimenarekin beti.
Erabilera horietakoren bat egin nahi izanez gero, jar zaitezte gurekin harremanetan, eta eskatu Denominación: INVERSIONES ETXEKOAK, S.L., S.L.ren aldez aurreko eta berariazko baimena.

Web gunearen erabiltzailearen betebeharrak eta erantzukizunak

Erabiltzaileak konpromiso hauek hartzen ditu:

 1. Webgunea eta edukiak eta zerbitzuak egoki eta zilegitasunez erabiltzea, honako hauen arabera: (i) une bakoitzean aplikatzekoa den legeria; (ii) Web Espazioa Erabiltzeko Baldintza Orokorrak; (iii) oro har onartutako morala eta ohitura onak eta (iv) ordena publikoa.
 2. Web Gunean sartzeko behar diren bitarteko eta eskakizun tekniko guztiez hornitzea.
 3. Webgunean dauden formularioak datu pertsonalekin betetzean egiazko informazioa ematea, eta uneoro eguneratuta edukitzea, erabiltzailearen benetako egoerari une oro erantzuteko moduan. Erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsuen edo zehaztugabeen eta ematen duen informazioagatik enpresari edo hirugarrenei eragiten dizkien kalteen erantzule bakarra.
  Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, erabiltzaileak ezin izango du:

Web gunearen erabiltzailearen betebeharrak eta betebeharrak
erabiltzaileak konpromiso hauek hartzen ditu:

 1. Programa eta edukiak eta zerbitzuak egoki eta zilegitasunez erabiltzea, honako hauen arabera: (i) une bakoitzean betetzen den legeria; (ii) Web Espazioa Erabiltzeko Baldintza Orokorrak; (iii) oro hartzeko onartutako morala eta ohitura onak eta (iv) ordena publikoa.
 2. Web gunean sartzeko behar diren bitarteko eta eskakizun tekniko guztiak ez hornitzea.
 3. Web gunearen, haren hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragitea.
 4. Sarean birus informatikoak edo enpresaren, hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragin ditzaketen beste edozein sistema fisiko edo logiko sartzea edo zabaltzea.
 5. Enpresaren, hirugarren hornitzaileen eta beste erabiltzaile batzuen datuak eskuratzen, erabiltzen eta/edo manipulatzen saiatzea.
 6. Komunikazio publikoko edozein modalitateren bidez erreproduzitzea edo kopiatzea, banatzea, jendearen sarbidea ahalbidetzea, edukiak eraldatzea edo aldatzea, kasuan kasuko eskubideen titularraren baimena izan ezean edo hori legez baimenduta egon ezean.
 7. Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideei buruzko oharrak eta enpresaren edo edukietan sartutako hirugarrenen eskubideak identifikatzeko gainerako datuak ezabatzea, ezkutatzea edo manipulatzea, bai eta edukietan txerta daitezkeen babeserako gailu teknikoak edo edozein informazio-mekanismo ere.
 8. Edukiak lortzea eta lortzen saiatzea, horretarako, kasuen arabera eskura jarri zaizkion edo edukiak dauden web-orrietan berariaz adierazi diren bitartekoak edo prozedurak ez diren beste batzuk erabiliz, edo, oro har, Interneten erabili ohi direnak, Web Gunea edo edukiak kaltetzeko edo baliogabetzeko arriskurik ez dakartelako.
 9. Bereziki, eta argibide gisa eta ez zehatz-mehatz, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du ez zabaltzeko edo hirugarrenen esku ez jartzeko informazio, datu, eduki, mezu, grafiko, soinu- edo irudi-artxibo, argazki, grabazio, software eta, oro har, edozein motatako material, baldin eta Nazioarteko Tratatuetan eta indarreko gainerako legeetan Konstituzioak aitortutako oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen kontrakoa bada, haiek gutxiesten baditu edo haien aurka egiten badu.
  • Delituzko, iraingarrizko, difamaziozko, indarkeriazko edo, oro har, legearen, moralaren, oro har onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkako jarduerak eragin, bultzatu edo sustatzen baditu.
  • Sexu, arraza, erlijio, sinesmen, adin edo izaeragatik bereizkeriazko jarduerak, jarrerak edo pentsamenduak eragin, bultzatu edo sustatzen baditu. Antsietate- edo beldur-egoera onartezina eragin edo eragin dezakeenean.
  • Osasunerako eta oreka psikikorako arriskutsuak edo kaltegarriak diren praktika arriskutsuetan parte hartzera bultzatu edo bultzatzen duenean.
  • Gizartearen edo hirugarrenen babes intelektual edo industrialari buruzko legeriak babesten du, egin nahi den erabilera baimendu gabe.
  • Pertsonen ohorearen, norberaren eta familiaren intimitatearen edo irudiaren aurkakoa denean.
  • Edozein publizitate-mota denean.
  • Web gunearen funtzionamendu normala eragozten duen edozein birus edo programa barne.

Web guneko zerbitzu eta/edo eduki batzuetara sartzeko pasahitz bat emango balitzaio, arduraz erabili beharko luke, eta beti isilpean gorde. Ondorioz, haren zaintza eta konfidentzialtasun egokiaren erantzule izango da, eta konpromisoa hartuko du hirugarrenei ez lagatzeko, aldi baterako edo modu iraunkorrean, eta kanpoko pertsonei zerbitzu eta/edo eduki horietara sartzen uzteko. Era berean, bere pasahitza behar ez bezala erabiltzea ekar dezakeen edozein gertakari jakinarazi beharko dio sozietateari, hala nola, lapurtu, galdu edo baimenik gabe sartu izana, berehala ezereztu ahal izateko. Ondorioz, aurreko jakinarazpena egiten ez duen bitartean, enpresak ez du inolako erantzukizunik izango pasahitza behar ez bezala erabiltzearen ondorioz, eta bere erantzukizuna izango da hirugarren ez-legitimoek web guneko edukiak edo zerbitzuak bidegabe erabiltzea. Erabilera-baldintza orokor hauetan ezarritako betebeharretako edozein zabarkeriaz edo doloz betetzen ez badu, ez-betetze horrek enpresari eragin diezazkiokeen kalte eta galera guztien erantzule izango da.

Erantzukizunak

Izena: INVERSIONES ETXEKOAK, S.L.k ez du erantzukizunik izango honako kasu hauetan: akats tipografikoak edo zenbakizkoak daudenean, funtzionamenduan egon daitezkeen disfuntzioak edo anomaliak daudenean, edo webgunea edo zerbitzaria kaltetu duen malwarea dagoenean, ez eta hirugarrenen webguneetan egon daitezkeen esteken edukiaren egiazkotasuna eta zehaztasuna dagoenean ere.

Estekak

Erabiltzailea behartuta dago web gunea eta bertako edukiak inola ere ez kopiatzera, ezta hiperesteka edo hiperesteka baten bidez ere, salbu eta fitxategiaren arduradunak berariaz eta idatziz baimena ematen badu.

Webguneak hirugarrenek kudeatutako beste webgune batzuetarako estekak izan ditzake, erabiltzaileari enpresa laguntzaileen eta/edo babesleen informaziorako sarbidea errazteko. Horren arabera, sozietateak ez du bere gain hartzen web gune horien edukiaren ardura, eta ez da jartzen hirugarrenen esteken bidez hirugarrenei eskain dakizkiekeen zerbitzuen edo informazioaren bermatzaile edo eskaintzaile.

Erabiltzaileari eskubide mugatu, ezeztagarri eta ez-esklusibo bat ematen zaio, web-gunearen orri nagusirako estekak sortzeko, erabilera pribaturako soilik eta ez merkataritzarako. Gure webgunerako esteka duten webguneek (i) ezingo dute haien arteko harremana faltsutu, ez eta lotura hori baimendu dela baieztatu ere, eta ezingo dute gure gizartearen marka, izendapen, izen komertzial, logotipo edo bestelako zeinu bereizgarririk sartu; (ii) ezingo dute gustu txarrekotzat, lizuntzat, iraingarritzat edo eztabaidagarritzat jo daitekeen edukirik sartu, baldin eta sexu, arraza edo erlijioagatiko indarkeriara edo diskriminaziora bultzatzen badute, ordena publikoaren kontrakoak badira edo legez kontrakoak badira; (iii) ezingo dute web guneko orri bakar batera ere lotu, orrialde nagusitik kanpo; (iv) web gunearen helbidearekin berarekin lotu beharko dute, eta ezingo dute baimendu esteka egiten duen webguneak web gunea erreproduzitzea bere webgunearen zati gisa edo web gunearen barruetako baten barruan, edo web guneko edozein orriren gainean, edo web guneko edozein orriren gainean, gutxienez, browser edo ser bat sortzea. Enpresak edozein unetan eskatu ahal izango du web-espaziorako estekak ezabatzeko, eta, ondoren, berehala ezabatu beharko ditu.

Enpresak ezin ditu kontrolatu webgunerako estekak ezarrita dituzten beste webgune batzuek emandako informazioa, edukiak, produktuak edo zerbitzuak.

Datuen babesa

Zerbitzu batzuk erabiltzeko, erabiltzaileak datu pertsonal jakin batzuk eman behar ditu aldez aurretik. Enpresak automatikoki tratatuko ditu datu horiek, eta dagozkion segurtasun-neurriak aplikatuko ditu, hori guztia DBEO, DPBEDBLO eta ISL betez.

Erabiltzaileak datu pertsonalen tratamenduan jarraitu den politika eskura dezake, bai eta aurrez ezarritako helburuak ezarri ere, pribatutasun-politikan zehaztutako baldintzetan.

Cookieak

Enpresak beretzat gordetzen du Web Gunean, Ohiko Erabiltzaile gisa ezagutzeko eta Web Gunearen erabilera pertsonalizatzeko, bere hizkuntza edo eduki desiragarrienak edo espezifikoenak aurrez hautatuta.

Cookieek erabiltzailearen IP helbidea biltzen dute, eta Google da informazio horren tratamenduaren arduraduna.

Cookieak nabigatzaile batera web-zerbitzari baten bidez bidaltzen diren fitxategiak dira, erabiltzailearen nabigazioa web gunean erregistratzeko, erabiltzaileak nabigazioa jasotzeko aukera ematen duenean. Nahi baduzu, zure nabigatzailea konfigura dezakezu, pantailan abisatzeko cookieak jasotzen dituzula, eta zure disko gogorrean cookieak instalatzea eragozteko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu zure nabigatzailearen jarraibideak eta eskuliburuak.

Cookiei esker, posible da erabiltzaileak erabiltzen duen ordenagailu-nabigatzailea ezagutzea, edukiak emateko eta erabiltzaileak erabiltzaileen profil demografikoei eskaintzen dizkien nabigazio- edo publizitate-lehentasunak eskaintzeko, bai eta bisitak eta trafikoaren parametroak neurtzeko, eta sarreren aurrerapena eta kopurua kontrolatzeko ere.
Erabiltzaileak informazio hori zabaldu ahal izango du, eta cookieen tratamenduan jarraitutako politika ikusi ahal izango du webgune honen orri-oinean, Cookie-en politika atalean sartuta.

Adierazpenak eta bermeak

Oro har, webgunean eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak informatzeko baino ez dira. Beraz, horiek eskaintzean, ez da inolako bermerik edo adierazpenik ematen Web Gunean eskaintzen diren eduki eta zerbitzuei dagokienez, eta, besteak beste, zilegitasun, fidagarritasun, erabilgarritasun, egiazkotasun, zehaztasun, edo merkaturagarritasun bermeak sartzen dira, legez adierazpen eta berme horiek baztertu ezin direnean izan ezik.

Ezinbesteko kasua

Zerbitzua ematea ezinezkoa bada, enpresa ez da erantzule izango honako arrazoi hauengatik: hornidura elektrikoaren etenaldi luzeak, telekomunikazio-lineak, gizarte-gatazkak, grebak, matxinada, eztandak, uholdeak, Gobernuaren egintzak eta ez-egiteak, eta, oro har, ezinbesteko kasuak edo ezusteko kasuak.

Eztabaidak ebaztea. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

Erabilera Baldintza Orokor hauek eta Web Gunearen erabilera Espainiako legeriak arautuko ditu. Edozein eztabaida konpontzeko, alderdiak webgunearen ARDURADUNAREN egoitza sozialeko epaitegi eta auzitegietara joko dute.

Erabilpen Baldintza Orokor hauetako edozein klausula ezin bada eskatu edo deuseza bada aplikatu beharreko legeriaren arabera edo ebazpen judizial edo administratibo baten ondorioz, galdagarritasun edo deuseztasun horrek ez du ekarriko Erabilpen Baldintza Orokor hauek oro har eskatezinak edo deusezak izatea. Kasu horietan, enpresak aldatu edo ordeztu egingo du estipulazio hori eta, ahal den neurrian, jatorrizko estipulazioan adierazitako helburua eta asmoa lortzen duen beste bat jarriko du.

Kontaktatu

Macarfi Gidak gomendatua

Ordutegiak

Astelehena…………ITXITA

Asteartea…………..13:00etatik – 16:00etara

Asteazkena………..13:00etatik – 16:00etara

Osteguna…………..13:00etatik – 16:00etara

Ostirala………………13:00etatik – 16:00etara eta 20:30etatik – 23:00etara

Larunbata…………..13:00etatik – 16:00etara eta 20:30etatik – 23:00etara

Igandea………………13:00etatik – 16:00etara

Bisita gaitzazu